Các chương trình thành viên

Tìm kiếm ưu đãi
Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đã...
Fri, 15 May, 2020 at 1:45 PM
Xóa ưu đãi
Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đã...
Fri, 15 May, 2020 at 1:48 PM
Báo cáo ưu đãi
Giới thiệu tính năng Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đã...
Fri, 15 May, 2020 at 1:51 PM
Tích điểm: Tỉ lệ quy đổi điểm thưởng cho từng hạng
Giới thiệu tính năng: Mô hình tích điểm cho khách hàng đã không còn xa lạ với các doanh nghiệp đang thực hiện các chương trình Khách hàng thân thiết. T...
Mon, 14 Sep, 2020 at 3:13 PM
Tích điểm: Chương trình ngày đặc biệt được thêm điểm
Giới thiệu tính năng Vào những dịp đặc biệt như các ngày lễ lớn hoặc sự kiện đặc biệt của doanh nghiệp, nhu cầu tăng doanh thu từ khách hàng cũ, thu hú...
Wed, 19 Aug, 2020 at 11:26 AM
Thăng hạng
Thăng hạng là tính năng quan trọng giúp nhà bán hàng tạo ra những kịch bản kích cầu, tăng doanh thu từ thành viên thân thiết và duy trì mối quan hệ với khác...
Thu, 11 Jun, 2020 at 10:22 AM

Cùng danh mục