Điều chỉnh điểm thưởng trong HaraLoyalty là một tính năng cho phép doanh nghiệp bạn có thể chủ động điều chỉnh tăng/giảm số điểm thưởng hiện có của khách hàng thành viên.


Bước 1: Bạn mở ‘Cài đặt’ và chọn ‘Điều chỉnh điểm thưởng’ trong mục ‘Nhập liệu’Bước 2: Bạn chọn ô ‘Nhập dữ liệu’ ở góc trái phía trên màn hình. Sau đó, bạn chọn ‘Tải file xlsx mẫu’ để tải file có tên template_import_update_point.xlsx về máy.Bước 3: Tiến hành mở file đã tải, sau đó nhập các thông tin ở các cột như sau:

  • SoDienThoai: Nhập số điện thoại của thành viên đã được khai báo trước đó trên hệ thống.
  • NoiDungDieuChinh: Nhập lý do điều chỉnh điểm thưởng của thành viên
  • DiemDieuChinh: Nhập điểm muốn điều chỉnh theo quy tắc như sau:
  • Nhập ‘-50’ nếu muốn giảm 50 điểm thưởng của thành viên 
  • Nhập ‘50’ nếu muốn tăng 50 điểm thưởng của thành viênBước 4: Lưu file. Sau đó tiến hành upload file lên hệ thống. Tiếp theo nhấn chọn ‘Xác nhận’
Bước 5: Thông tin điều chỉnh điểm thưởng sẽ được lưu lại tại mục ‘Điều chỉnh điểm thưởng’Bạn có thể dễ dàng tra cứu lịch sử điều chỉnh điểm thưởng của một thành viên bằng cách nhập Số Điện Thoại vào ô ‘Tìm kiếm theo số điện thoại’.