Người dùng Haraloyalty thân mến,


Haraloyalty vừa thực hiện bản cập nhật mới với những thay đổi về mặt giao diện và tối ưu hệ thống như sau:

  1.  Thiết lập ban đầu:

  2. Tối ưu hệ thống:

  • Rút ngắn thời gian xử lý đồng bộ dữ liệu: Hệ thống thực hiện xử lý dữ liệu hiệu quả hơn.

  • Đảm bảo tỉ lệ thành công của quá trình đồng bộ dữ liệu, giảm bớt tình trạng thất bại giữa chừng khi đang đồng bộ dữ liệu từ Haravan Omnichannel sang Haraloyalty.

  1. Cải thiện giao diện và các bước triển khai Thiết lập ban đầu cho người dùng mới.


  1. Chương trình loyalty:

Thay đổi lớn nhất chính là giao diện phần thiết lập cho Điểm thưởng và thiết lập cho Hạng thành viên đã được tổng hợp thành 1 phần lớn: Thành viên. Tại đây, người dùng có thể xem Tổng quan để thấy rõ được mối quan hệ giữa Điểm thưởng và Hạng thành viên.   1. Cập nhật công thức cho Tỷ lệ quy đổi điểm thưởng:

Công thức tính Điểm thưởng mới, giúp nhà bán hàng đảm bảo tỷ lệ thay đổi giữa Điểm thưởng và điểm xếp hạng.

Xem thêm HDSD tại đây để hiểu rõ hơn về tính năng Điểm thưởng.