MỤC LỤC:

Việc giữ chân và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thành viên là một trong những tiêu chí hàng đầu của các nhà bán hàng. Trong trường hợp sau một thời gian khách hàng thân thiết không còn mua hàng, khi đó nhà bán hàng cần có hành động để gợi nhớ khách hàng, tạo cơ hội để tối ưu lợi nhuận từ tệp khách hàng đó. 

Với chiến dịch “Nhắc nhở khách hàng đã lâu không mua hàng” của HaraLoyalty sẽ là một trong những cách thức để các khách hàng cũ quay lại, tăng cơ hội chốt đơn, xây dựng mối quan hệ lâu dài với các khách hàng thành viên. 

 • Điều kiện: 

  • Trước khi tạo một chiến dịch thành công, bạn cần kiểm tra lại thiết lập cấu hình Email SMS đã được hoàn tất hay chưa và với SMS, bạn cần kiểm tra lại số tiền trong tài khoản còn bao nhiêu. 

  • Bạn nên tạo trước ưu đãi để có thể đính kèm khi thiết lập chiến dịch. Cách thức tạo ưu đãi, bạn có thể xem thêm tại đây. 

 • Thời gian áp dụng: Áp dụng ngay lập tức với những khách hàng thành viên không mua hàng trong một thời gian nhất định.

1. Thiết lập chiến dịch: 

Bước 1: Truy cập admin HaraLoyalty, chọn Chiến dịch → chọn Tạo chiến dịch mới:

Bước 2: Khi đó hệ thống sẽ hiển thị một danh sách các loại chiến dịch tại Loyalty, bạn nhấn chọn chiến dịch Gợi nhớ khách hàng trở lại mua hàng

Bước 3: Đặt tên cho chiến dịch và lựa chọn kênh gửi 

Bước 4: Thiết lập nội dung chiến dịch: 

Nội dung tin nhắn 

 1. Đối với kênh gửi là Email: bạn sẽ không bị giới hạn về số lượng ký tự, từ khóa không cho phép và kể cả việc gõ dấu. 

 1. Đối với kênh gửi là SMS: Nội dung gửi ra sẽ có giới hạn tối đa 160 ký tự và không gõ dấu. 

Nội dung phải bao gồm các từ khóa cho phép dưới đây thì chiến dịch mới được kiểm duyệt thành công. 

 • “Than moi [Họ và tên]...”

 • “Kinh moi [Họ và tên]...”

 • “[Tên cửa hàng/doanh nghiệp] Cam on [Họ và tên]...”

 • “[Tên cửa hàng/doanh nghiệp] - Don hang cua uy khach [Họ và tên]...Hotline [Số hotline]

 • “[Tên cửa hàng/doanh nghiệp] xin thong bao: [Họ và tên]...”

 • “[Tên cửa hàng/doanh nghiệp] Chuc mung sinh nhat Quy khach. Chuc Quy khach [Họ và tên]...”

 • “[Tên cửa hàng/doanh nghiệp] Kinh gui [Họ và tên]...”

 • "(Đơn hàng). . (LH) .”

Bên cạnh đó, cũng sẽ có quy định về các từ khóa không cho phép dùng trong SMS, bạn có thể xem tại đây: 

Bạn có thể sử dụng các tin nhắn mẫu có trong HaraLoyalty để tránh trường hợp vi phạm các quy định từ khóa: 

Gửi thử: Với nút gửi thử này bạn có thể nhập trước số điện thoại cá nhân của bạn, khi đó hệ thống sẽ gửi thử nội dung tin nhắn mà bạn đã thiết lập để bạn có thể kiểm trước khi gửi ra chiến dịch thực tế. Nếu bạn Gửi thử thành công, khả năng lớn chiến dịch thực tế cũng sẽ được gửi thành công.

Thiết lập thông tin chiến dịch 

 1. Tên chiến dịch: Bạn có thể đặt lại tên chiến dịch tại đây, hoặc giữ nguyên như thiết lập ban đầu ở Bước 3.

 2. Gửi đến nhóm khách hàng: Vì đây là chiến dịch tự động nên nhóm khách hàng sẽ luôn mặc định là Tất cả khách hàng. Thiết lập này sẽ không thể thay đổi.

 3. Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn sau: Số lượng ngày khách hàng thành viên không quay trở lại mua sắm kể từ lần phát sinh đơn hàng mới nhất.

 4. Mã ưu đãi: Đính kèm mã ưu đãi đã được tạo sẵn trong công cụ Ưu đãi của Chương trình loyalty. Xem hướng dẫn chi tiết cách tạo ưu đãi tại đây

Lưu ý: Nếu trong nội dung tin nhắn bạn có chèn tham số Mã ưu đãi, bạn cần phải bật nút kích hoạt và lựa chọn mã ưu đãi tại phần thiết lập. 

2. Gửi chiến dịch: 

Chọn Lưu cập nhật nếu bạn muốn lưu nháp chiến dịch. Còn nếu muốn gửi chiến dịch ngay lập tức, bạn vui lòng chọn Gửi ngay → khi đó hệ thống sẽ hiển thị khung xác nhận chiến dịch, nếu các thông tin đúng bạn vui lòng chọn Gửi tin nhắn ngay

3. Thống kê tin nhắn gửi đi: 

Sau khi đã gửi tin nhắn hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị tổng quan thống kê chiến dịch như sau: 

Lưu ý: Khi chưa có khách hàng thỏa điều kiện mà bạn đã thiết lập, báo cáo sẽ không hiển thị bất kỳ số liệu nào.