Hiện nay, theo chính sách của nhà cung cấp dịch vụ Vietguys thì sẽ hỗ trợ các tin nhắn mang tính chất chăm sóc khách hàng được gửi đi. Đối với các tinh nhắn có nội dung quảng cáo kèm mã khuyến mãi thì sẽ không gửi được.