Thăng hạng là tính năng quan trọng giúp nhà bán hàng tạo ra những kịch bản kích cầu, tăng doanh thu từ thành viên thân thiết và duy trì mối quan hệ với khách hàng. Tại màn hình Thăng hạng của Haraloyalty, nhà bán hàng có thể dễ dàng theo dõi các thông tin như sau:

Hình minh họa cho tính năng Thăng hạng trong Haraloyalty


  1. Hạng thành viên:

Các thứ hạng của thành viên mà nhà bán hàng đã tạo ra và đặt tên dựa vào chính sách Khách hàng thân thiết của mình. Thứ hạng được đánh dấu khởi tạo sẽ là thứ hạng bắt đầu của thành viên. Thứ tự các hạng sẽ được xếp từ hạng cao nhất và giảm dần.

  1. Hệ số quy đổi điểm thưởng:

Đây là nội dung mới trong bản cập nhật ngày … của Haraloyalty. Ở cột này, nhà bán hàng có thể theo dõi hệ số quy đổi điểm thưởng cho mỗi thứ hạng. Nếu chính sách Khách hàng thân thiết của bạn không quy định về việc thành viên ở các thứ hạng khác nhau được hưởng tích điểm khác nhau, thì chỉ cần thiết lập hệ số giống nhau như hình minh họa là được.

  1. Điểm xếp hạng cần đạt được:

Nội dung này quy định mức điểm tối đa của từng thứ hạng cho các thành viên. Khi đạt đủ số điểm quy định, thành viên sẽ tự động được thăng hạng. Ở trường hợp này, bạn có thể sử dụng chiến dịch Thông báo thăng hạng để tạo kịch bản kích cầu mua sắm cho nhóm thành viên sắp lên hạng của mình.

  1. Thành viên hiện có:

Nội dung này thể hiện số lượng thành viên mà bạn đang có, theo từng thứ hạng. 


Đối với tính năng Thăng hạng, bạn cần hiểu rõ những thao tác có thể thực hiện sau đây:

  • Thêm hạng

  • Cấu hình thăng hạng