1. Giới thiệu tính năng

Ưu đãi là một trong những tính năng nổi bật của HaraLoyalty giúp nhà bán hàng đơn giản hóa quy trình tạo ra các chương trình ưu đãi hàng loạt cho một số lượng lớn khách hàng/thành viên của mình. Một khảo sát từ Nielson năm 2016 cho biết, 61% người mua hàng tại Việt Nam trở lại mua hàng nhiều hơn với các doanh nghiệp có chương trình “Khách hàng trung thành”. Vì thế, việc hiểu rõ và tận dụng lợi thế từ tính năng Ưu đãi có thể giúp doanh nghiệp thúc đẩy doanh số tốt từ khách hàng cũ của mình. Trong HaraLoyalty, tính năng Ưu đãi sẽ giúp doanh nghiệp tạo, quản lý và xem báo cáo hiệu quả của chương trình Khách hàng thân thiết có sử dụng mã ưu đãi giảm giá.


Đối tượng sử dụng: bất cứ người dùng nào của HaraLoyalty.

Phạm vi sử dụng của nhà bán hàng: sử dụng cho các Chiến dịch, Chương trình đổi thưởng (reward), Webfloating trên website bán hàng.

Phạm vi sử dụng của khách mua hàng: khi mua sắm tại cửa hàng và trên website bán hàng của doanh nghiệp (Haraweb). 

 1. Hướng dẫn sử dụng:

Để tìm được tính năng Ưu đãi, bạn hãy chọn mục Chương trình Loyalty ở menu trái, và chọn Ưu đãi. Tại đây, bạn sẽ có thể bắt đầu quản lý các chương trình Ưu đãi mà bạn đang sở hữu. Bạn sẽ tìm thấy nút Tạo ưu đãi ở góc phải trên cùng. 

Bước 1: Sau khi click vào nút Tạo ưu đãi, bạn sẽ được chuyển đến trang Tạo ưu đãi. Đầu tiên, hãy chọn một cái tên thật bắt tai cùng mô tả ưu đãi thật ngắn gọn cho Ưu đãi của mình nhé. Hãy xem phần mô tả như một phần lưu ý để giúp hiểu rõ và đúng chương trình ưu đãi khi có nhiều người cùng vận hành HaraLoyalty, mô tả sẽ không hiển thị trên ở màn hình khi bạn tạo Ưu đãi hoàn tất.

Bước 2 (không bắt buộc): Chọn ảnh đại diện thật bắt mắt và rõ ràng cho Ưu đãi của bạn. Ảnh đại diện này sẽ hiển thị trên HaraLoyalty và Webfloating. Bạn hãy chọn hoặc thiết kế các hình ảnh có nội dung nằm trong kích thước hình vuông 500 x 500px để có thể hiển thị trọn vẹn khi lên hình nhé. 

Sau khi đăng tải thành công hình đại diện, bạn sẽ có 2 lựa chọn tùy chỉnh là thay đổi và xóa hình ảnh.

Ngoài chiến dịch gửi đi qua SMS và Email, Webfloating của Haraloyalty trên website bán hàng của bạn sẽ hiển thị ưu đãi này cho những thành viên nằm trong chiến dịch. 

Bước 3: Để cấu hình quy chế ưu đãi, bạn cần phải chọn và điền đầy đủ các thông tin như sau:

 • Quy chế ưu đãi: Bạn có thể tùy chọn cách ưu đãi trên đơn hàng cho khách hàng tại đây với 1 trong 2 quy chế: Giảm theo VND và Giảm theo %


  • Giảm theo VND: thiết lập giá trị được ưu đãi trên mỗi đơn hàng thành công theo đơn vị tiền tệ.

  • Giảm theo %: thiết lập giá trị được ưu đãi trên mỗi đơn hàng thành công theo đơn vị %.


 • Áp dụng cho: Nơi thiết lập phạm vi áp dụng và điều kiện ràng buộc cho ưu đãi. Tại đây, bạn có thể chọn phạm vi áp dụng giảm giá cho: đơn hàng bất kỳ (của thành viên), một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm. Khi chọn áp dụng ưu đãi cho một sản phẩm hoặc một nhóm, bạn có thể chọn điều kiện ràng buộc mà đơn hàng của thành viên cần phải đạt được để nhận ưu đãi, bao gồm:

 • Ràng buộc theo số lượng tối thiểu của (các) sản phẩm được ưu đãi trên đơn hàng. Nếu quy chế ưu đãi đang theo VND, bạn sẽ cần phải chọn thêm điều kiện ràng buộc áp dụng ưu đãi cho số lượng của mỗi sản phẩm (được chọn ưu đãi) trong đơn hàng hoặc cho số lượng của tất cả sản phẩm (được chọn ưu đãi) của toàn đơn hàng.

 • Ràng buộc theo giá trị tối thiểu của (các) sản phẩm được ưu đãi trên đơn hàng. Nếu quy chế ưu đãi đang theo VND, bạn sẽ cần phải chọn thêm điều kiện ràng buộc áp dụng ưu đãi cho giá trị của sản phẩm hoặc cho tổng giá trị của toàn đơn hàng.
Quy chế ưu đãi Giảm theo % và các điều kiện ràng buộc


Ví dụ 1: Trong trường hợp bạn đang thiết lập Quy chế ưu đãi Giảm % là 20%, các điều kiện ràng buộc sẽ có kết quả như sau:

Áp dụng cho

Một sản phẩm (A)

Một nhóm sản phẩm (A và B)

Số lượng sản phẩm áp dụng 

(2 sản phẩm)

Trong đơn hàng phải có ít nhất 2 sản phẩm A để áp dụng ưu đãi giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng.

Trong đơn hàng phải có ít nhất 2 của bất cứ sản phẩm nào thuộc nhóm được chọn để áp dụng ưu đãi giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng.

Tổng giá trị đơn hàng 

(150.000 VND)

Tổng giá trị đơn hàng phải từ 150.000 VND, và có ít nhất 1 sản phẩm A để áp dụng ưu đãi giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng.

Tổng giá trị đơn hàng phải từ 150.000 VND, và phải có ít nhất 2 của bất cứ sản phẩm nào thuộc nhóm được chọn để áp dụng ưu đãi giảm 20% trên tổng giá trị đơn hàng.


Quy chế ưu đãi Giảm theo VND và các điều kiện ràng buộc


Ví dụ 2: Trong trường hợp bạn đang thiết lập Quy chế ưu đãi Giảm VND là 20.000 VND, các điều kiện ràng buộc sẽ có kết quả như sau:


Áp dụng cho

Một lần trên một đơn hàng

Cho từng mặt hàng trong giỏ hàng

Số lượng sản phẩm áp dụng

(2 sản phẩm)

Một sản phẩm (A): Trong đơn hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm A để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND trên tổng giá trị đơn hàng. 


VD: Khi khách hàng mua 2 sản phẩm A, tổng giá trị đơn hàng sẽ được giảm 20.000 VND.

Một sản phẩm (A): Trong đơn hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm A để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND/sản phẩm trên tổng giá trị đơn hàng. 

VD: Khi khách hàng mua 2 sản phẩm A, tổng giá trị đơn hàng sẽ được giảm 40.000 VND.

Một nhóm sản phẩm (A và B): Trong đơn hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm A hoặc 2 sản phẩm B để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND trên tổng giá trị đơn hàng.

VD: Khi khách hàng mua 2 sản phẩm B, tổng giá trị đơn hàng sẽ được giảm 20.000 VND.

Một nhóm sản phẩm (A và B): Trong đơn hàng cần có ít nhất 2 sản phẩm A, hoặc ít nhất 2 sản phẩm B, hoặc tổng số lượng sản phẩm A và B phải từ 2 trở lên, để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND/sản phẩm trên tổng giá trị đơn hàng.


VD: Khi khách hàng mua 2 sản phẩm A và 1 sản phẩm B, tổng giá trị đơn hàng sẽ được giảm 60.000 VND.

Tổng giá trị đơn hàng 

(200.000 VND)

Một sản phẩm (A): Tổng giá trị đơn hàng phải từ 200.000 VND trở lên, và có ít nhất 1 sản phẩm A để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND trên tổng giá trị đơn hàng.


Một sản phẩm (A): Tổng giá trị của (các) sản phẩm A phải từ 200.000 VND trở lên để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND/sản phẩm trên tổng giá trị đơn hàng.

Một nhóm sản phẩm (A và B): Tổng giá trị đơn hàng phải từ 200.000 VND, và có ít nhất 1 sản phẩm A hoặc 1 sản phẩm B để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND trên tổng giá trị đơn hàng.

Một nhóm sản phẩm (A và B): Tổng giá trị của (các) sản phẩm A, hoặc (các) sản phẩm B phải từ 200.000 VND trở lên; hoặc Tổng giá trị của các sản phẩm A và B phải từ 200.000 VND trở lên để áp dụng ưu đãi giảm 20.000 VND/sản phẩm trên tổng giá trị đơn hàng.Bước 4: Thiết lập Thời hạn sử dụng: Thời gian mà mã ưu đãi được áp dụng sẽ bắt đầu từ khi khách hàng nhận được mã ưu đãi (được tạo ra từ trang quản trị Haravan phiên bản 02) thông qua các chiến dịch và Webfloating. Bạn có thể chọn giới hạn thời gian hoặc không giới hạn thời gian khi áp dụng ưu đãi. 

 • Khi nút toggle đang bật màu xanh lá: Ưu đãi của bạn có giá trị sử dụng đến vô tận. 

 • Khi nút toggle đang tắt (như hình bên dưới): Ưu đãi của bạn đang giới hạn thời gian sử dụng. Bạn cần phải điền số ngày mà mã ưu đãi sẽ có giá trị sử dụng để áp dụng giới hạn thời gian.


Bước 5: Cho phép sử dụng chương trình khuyến mãi: Thông thường ở một số chương trình khuyến mãi, nhà bán hàng thường quy định việc sử dụng mã ưu đãi không được áp dụng cho các sản phẩm đã được khuyến mãi hay giảm giá từ trước.Trong Haraloyalty, nhà bán hàng có thể tự do lựa chọn phạm vi áp dụng mã ưu đãi của mình trên các sản phẩm đã được áp dụng chương trình khuyến mãi, hoặc trên các sản phẩm chưa áp dụng chương trình khuyến mãi.

Bước 6: Nhấn nút Tạo ưu đãi và bạn đã hoàn tất tạo ra một ưu đãi có thể ứng dụng ngay trong các chiến dịch và chương trình Đổi thưởng của mình.Tiếp tục xem Hướng dẫn Chỉnh sửa Ưu đãi.


Ngoài ra, với các trường hợp cụ thể, bạn có thể chat trực tiếp với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Haravan tại góc phải bên dưới màn hình để được hướng dẫn kỹ hơn.