Xin chào tất cả người dùng tuyệt vời của chúng tôi!


Với mục tiêu mang đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho bạn, đội ngũ phát triển sản phẩm trân trọng thông báo bản cập nhật Haraloyalty ngày 18/09/2019 gồm các tính năng giúp đẩy nhanh quá trình tích hợp và làm quen với hệ thống của bạn. 


Các tính năng được cập nhật bao gồm:


  • Cho phép nhập dữ liệu khách hàng đầu kỳ.
  • Đăng ký tài khoản VIETGUYS với đầu số ngẫu nhiên thông qua hệ thống Haraloyalty.


Tất cả mọi thứ điều rất đơn giản để có thể bắt đầu. Bạn có thể đọc các bài viết hướng dẫn sử dụng các tính năng được cập nhật dưới đây:


Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, bạn có thể gửi yêu cầu liên hệ với chúng tôi tại đây: https://support.haraloyalty.com/support/tickets/new