Để di chuyển dữ liệu dữ liệu khách hàng từ các hệ thống cũ của bạn qua Haraloyalty bạn có thể thực hiện bằng cách nhập Dữ liệu đầu kỳ cho khách hàng.


Dữ liệu đầu kỳ là thông tin về tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu từ trước đến nay tại của hàng của bạn, dữ liệu này sẽ được dùng để tính hạng thành viên và khách hàng có thể sử dụng cho các chương trình khách hàng thân thiết của bạn.


Lưu ý:

- Bạn cần phải tạo hồ sơ cho khách hàng cũ trên hệ thống của Haravan và kích hoạt thành viên cho các khách hàng đó trước khi cập nhật dữ liệu đầu kỳ.

- Bạn có thể xem cách bật tính năng tự động kích hoạt thành viên tại đây.

- Bạn có thể xem cách nhập thông tin khách hàng vào hệ thống Haravan tại đây.Nhập dữ liệu khách hàng đầu kỳ


Để nhập dữ liệu khách hàng đầu kỳ, bạn cần làm theo các bước sau:


Bước 1:

Đăng nhập Haraloyaltychọn Cấu hình.Bước 2:

Chọn tính năng Nhập dữ liệu đầu kì.


Bước 3:

Bạn hãy nhấn vào phần Tải file CSV mẫu để tải về mẫu dùng để nhập thông tin khách hàng đầu kỳ.Bước 4:

Bạn hãy mở file mẫu mà bạn vừa tải về và bắt đầu nhập chính xác các thông tin đầu kỳ cho khách hàng của bạn.


DTDauKy: Là Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu, được dùng để tích điểm cho khách. Bạn hãy nhập đúng số tiền và hệ thống sẽ tự quy đổi ra điểm và cập nhật vào hệ thống theo cơ chế tích điểm bạn đã thiết lập.

DTTichLuy: Là Tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu đến hiện tại, được dùng để ghi nhận vào phần lịch sử mua sắm của khách hàng,


Lưu ý: Bạn cần nhập đúng Số điện thoại và Email khách hàng để việc tải lên dữ liệu được diễn ra thành công.


Bước 5:

Sau khi hoàn tất nhập file dữ liệu, bạn có thể tải file lên hệ thống bằng cách kéo thả hoặc nhấn vào nút Tải lên.


Bước 6:

Hệ thống sẽ tự động để số lượng hồ sơ thành viên bạn đã nhập -> Nhấn Cập nhật để hệ thống bắt đầu quá trình đăng tải dữ liệu.


Lưu ý: Các thông tin cũ về điểm thưởng của khách hàng sau khi cập nhật sẽ không thể khôi phục lại.


Hệ thống sẽ tự động gửi email cho bạn khi quá trình cập nhật hoàn tất.


Bước 7:

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị 1 popup nhỏ dưới góc phải : Để giúp cho bạn theo dõi quá trình đăng tải dữ liệu, sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ tự động làm mới (reload) lại trang.