Xây dựng chưa trình loyalty là một việc không hề đơn giản. Các bạn nên nắm rõ kiến thức và một số lưu ý dưới đây để có được một chương trình khách hàng thân thiết hiệu quả.