Cấu hình tích điểm là thao giúp bạn điều chỉnh các thiết lập liên quan đến điểm thưởng của khách hàng, ví dụ như khi nào khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng mới tích được hoặc hạn sử dụng của điểm thưởng là bao lâu.


Để cấu hình tích điểm, bạn cần làm các thao tác sau đây.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn chương trình loyalty.Bước 2:

Chọn tính năng Tích điểm.Bước 3:

Bấm vào nút Cấu hình tích điểm.Bước 4:

Thiết lập thời gian khách hàng có thể bắt đầu sử dụng điểm mà khách hàng vừa tích được. Bạn có thể tuỳ chọn 1 trong 2 thiết lập sau:

  • Được sử dụng ngay: Điểm sẽ ngay lập tức có hiệu lực và khách hàng có thể sử dụng điểm được ngay.
  • Sau khoảng thời gian: Điểm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau một khoảng thời gian, bạn có thể chọn theo Giờ hoặc Ngày và sau khoảng thời gian đó khách hàng sẽ sử dụng được những điểm vừa tích.
Bước 4:

Chọn các cách thiết lập cho hạn sử dụng của điểm thưởng. Sẽ có các cách thiết lập sau:

  • Điểm sẽ được xoá sau một khoảng thời gian, kể từ lúc phát sinh.Bạn có thể chọn khoảng thời gian mà điểm sẽ bị xoá. VD: Sau 200 ngày, kể từ thời điểm phát sinh, điểm sẽ được tự động xoá.
  • Điểm sẽ được xoá sau khoảng thời gian nếu khách không phát sinh đơn hàng mới.Sau khoảng thời gian mà bạn thiết lập, nếu khách không phát sinh thêm bất cứ đơn hàng mới nào, toàn bộ điểm của khách sẽ bị xoá.
  • Điểm sẽ bị xoá theo định kỳ.Bạn có thể chọn mốc thời gian mà điểm sẽ được xoá.Tiếp theo, bạn có thể chọn xoá toàn bộ điểm thưởng khách hàng đang có hoặc chọn khoảng thời gian mà những điểm tích lũy được trong khoảng thời gian đó sẽ được giữ lại. VD: Giữ lại những điểm thưởng phát trong vòng 12 tháng gần nhất, kể từ thời điểm định kỳ xoá điểm.

 

Bước 5:

Bấm vào nút Lưu thiết lập để hoàn tất.