Xây dựng lòng trung thành của khách hàng đòi hỏi một chiến lược dài hạn. Giữ khách hàng cũ luôn ít tốn kém hơn tìm kiếm khách hàng mới. Do đó, bạn đừng ngần ngại đầu tư thời gian và nỗ lực cho chương trình thành viên của mình, sao cho các thành viên luôn cảm thấy được đối xử đặc biệt.


Ở phần này bạn cần nắm được cách: