Nhu cầu và thoái quen tiêu dùng của khách hàng luôn thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa nhóm khách hàng để phù hợp với chiến lược kinh doanh, hoặc xoá nhóm khách hàng cũ và tạo nhóm khách hàng mới, theo nhu cầu của doanh nghiệp trong từng giai đoạn.Chỉnh sửa nhóm khách hàng

Để chỉnh sửa nhóm khách hàng, bạn cần thực hiện các bước sau đây.


Bước 1:

Truy cập vào Haraloyalty, chọn Nhóm khách hàng.
Bước 2:

Ở phần quản lý danh sách nhóm khách hàng, bấm vào nhóm khách hàng bạn cần chỉnh sửa.Bước 3:

Chọn Chỉnh sửa điều kiện lọc.Bước 4:

Chỉnh sửa nhóm sản phẩm theo nhu cầu của bạn, sau đó bấm Lưu chỉnh sửa điều kiện lọc.


Bạn có thể:

  • Thay đổi tên nhóm khách hàng.
  • Thay đổi điều kiện lọc
  • Thay đổi giá trị của điều kiện lọc
  • Thêm điều kiện lọcXoá nhóm khách hàng

Để xoá nhóm khách hàng, bạn cần thực hiện các bước sau đây.


Bước 1:

Truy cập vào HaraLoyalty, chọn Nhóm khách hàng.Bước 2:

Ở phần quản lý danh sách nhóm khách hàng, bấm biểu tượng thùng rác bên phía tay phải nhóm sản phẩm bạn cần xoá.Bước 3:

Một bảng thông báo sẽ hiện lên, sau đó bạn chọn Xoá để hoàn tất xoá nhóm khách hàng.