Thông tin của khách hàng được coi là một trong những tài sản quan trọng nhất của hầu hết doanh nghiệp. Ngoài việc đảm bảo thông tin khách hàng của bạn được bảo mật một cách cao nhất, Haraloyalty còn giúp bạn dễ dàng lọc và tìm kiếm thông tin chi tiết cho từng khách hàng của bạn.


Ở bài viết này bạn sẽ nắm được:

 • Các loại thông tin khách hàng Haraloyalty đang lưu trữ
 • Cách chỉnh sửa thông tin khách hàng

Các loại thông tin khách hàng


Để xem thông tin khách hàng bạn cần đăng nhập vào Haraloyalty, chọn Hồ sơ thành viên.


Tại đây có thể quản lý danh sách khách hàng theo 2 nhóm:

1. Hồ sơ thành viênLà những khách hàng đã trở thành thành viên của cửa hàng. Bộ lọc mặc định dành cho nhóm này sẽ bao gồm: Mua hàng trong 7 ngày gần đây, Mua hàng 30 ngày gần đây, Đã lâu không mua hàng (trên 30 ngày không mua hàng).

Ngoài ra, khi xem hồ sơ của bất kỳ thành viên nào, bạn sẽ nhận được 3 luồng thông tin chính của thành viên, cụ thể là: Thông tin cá nhân, Thông tin thành viên, và Thông tin liên hệ.

1.1 Thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân bao gồm các thông tin cơ bản của một khách hàng thành viên, bao gồm: Ngày sinh, giới tính, Địa chỉ, Quốc gia, Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Phường/Xã. Những thông tin này sẽ được đồng bộ từ thông tin liên hệ của khách hàng trên Haravan Omnichannel. Đối với những thông tin còn thiếu, khi Haravan Omnichannel được cập nhật thông tin thì Haraloyalty cũng sẽ cập nhật thông tin cá nhân cho hồ sơ khách hàng. 

Lưu ý: Haraloyalty sẽ không thực hiện cập nhật đối với những thông tin định danh như Email và Số điện thoại.


1.2 Thông tin thành viên:

Thông tin thành viên là các thông tin Loyalty của một khách hàng trên hệ thống, bao gồm: Điểm thưởng, điểm xếp hạng, thứ hạng, và chi tiết về chi tiêu của khách


1.3 Thông tin liên hệ:

Thông tin liên hệ là các thông tin định danh được cập nhật từ các đơn hàng của Haravan Omnichannel. Thông tin này có thể thay đổi tùy vào khách hàng.


2. Khách hàng từ Haravan: Là danh sách khách hàng từ tất cả các kênh của bạn đã được đồng bộ về hệ thống quản lý tập trung Omnichannel của Haravan. Các khách hàng này bao gồm cả khách hàng đã đăng ký thành viên và chưa đăng ký thành viên. Bộ lọc mặc định dành cho nhóm này sẽ bao gồm: Mua hàng trong 7 ngày gần đây, Mua hàng 30 ngày gần đây, Đã lâu không mua hàng (trên 30 ngày không mua hàng), Đã đăng ký thành viên, Chưa đăng ký thành viên.Đối với các khách hàng chưa là thành viên, trạng thái của Hạng thành viên sẽ là Chưa xếp hạng.Và các thông tin khách hàng khi chưa đăng ký thành viên sẽ bao gồm:

 • Email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ giao hàng
 • Giới tính
 • Sinh nhật
 • Tổng số đơn hàng đã mua sắm
 • Tổng chi tiêu: Là tổng số tiền khách hàng đã chi tiêu tại cửa hàng của bạn
 • Mức chi tiêu trung bình = Tổng chi tiêu / Tổng số đơn hàng
 • Lần mua hàng gần nhất


Đối với các khách hàng đã đăng ký thành viên ngoài các thông tin trên sẽ còn có thêm:

 • Hạng thành viên hiện tại
 • Điểm thưởng hiện tại: Là điểm thưởng khách hàng có thể sử dụng ngay bây giờ
 • Điểm thưởng không khả dụng: Là điểm thưởng đang trong giai đoạn chờ có hiệu lực, chưa thể sử dụng
 • Điểm thưởng đã sử dụng: Là điểm thưởng khách hàng đã sử dụng để đổi lấy ưu đãi.
 • Các ưu đãi khách hàng đã đổi
 • Lịch sử sử dụng điểm của khách
 • Ngày đăng ký thành viên