Để có thể gửi các chiến dịch đến cho khách hàng, bạn cần cấu hình tài khoản Email. Khi sử dụng HaraLoyalty bạn có thể kết nối với 3 loại dịch vụ email sau đây.

  • SMTP
  • Mailgun
  • Sendgrid

Cấu hình SMTP

SMTP (viết tắt của cụm từ Tiếng anh Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức truyền tải thư tín đơn giản. Nó là hệ thống chuyển tải các thư điện tử qua mạng Internet, máy chủ này sẽ hỗ trợ các phần mềm chuyên gửi mail như Google, Yahoo, có thể gửi nhiều thư tín cùng một lúc tới các máy chủ khác nhau. Hầu hết các dịch vụ email phổi biến đều dùng phương thức này.


Đối với Gmail, đầu tiên bạn cần cấu hình tài khoản email của bạn


Lưu ý: Bạn cần tắt chế độ xác thực 2 bước trên tài khoản Gmail của bạn để tính năng này có thể hoạt động.


Bước 1: Đăng nhập Gmail

Bước 2: Vào mục cài đặt Tài khoản Google.Hoặc đơn giản là click vào link Cài đặt tài khoản google https://myaccount.google.com/


Bước 3: Chọn Bảo mật


Bước 4: Bạn hãy kéo xuống phần Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn -> Chọn Bật quyền truy cậpBước 5: Bật Cho phép ứng dụng kém an toàn (Thao tác này đồng nghĩa với việc bạn cho phép hệ thống Haraloyalty kết nối với tài khoản Gmail của bạn và dùng tài khoản Gmail này để gửi email đến cho khách hàng). 
Như vậy là hoàn thành rồi đó, Bạn thử check lại xem việc gửi mail đã bình thường chưa nhé.


Tiếp theo tiến hành thiết lập trên HaraLoyalty


Bước 1:

Đăng nhập HaraLoyaltychọn Cấu hình.


Bước 2:

Bạn hãy nhấn vào tính năng Cấu hình Email.Bước 2:

Chọn dịch vụ email là SMTP.Bước 3:

Ở phần 

  • SMTP Host, bạn hãy nhập: smtp.gmail.com
  • SMTP Port, bạn hãy nhập: 587
Bước 4:

Nhập địa chỉ Gmail và mật khẩu Gmail của bạn, sau đó bấm Hoàn tất.